KOBİ’ler için PR çalışmalarının faydaları

Halkla ilişkiler (PR), Küçük ve Orta Bütçeli İşletmeler (KOBİ) için müşteriler, iş ortakları ve potansiyel müşteriler tarafından fark edilmesini sağlamakla ilgili çalışmaların tümüdür. KOBİ yöneticilerinin pazarlama mesajında belirli kitleleri hedeflemek için PR ajansları ile etkili bir PR çalışması yapması önerilir.

Global PR Ajansları Derneği, PR çalışmalarını “Bir kuruluşun ve hedef kitlesinin karşılıklı olarak birbirine uyum sağlamasına yardımcı olan etkinlikler ve kamuoyuyla olumlu bağ kurma çalışmaları” olarak tanımlar. Diğer profesyoneller, halkla ilişkilerin, bir kuruluşun başarısının bağlı olduğu halkla olumlu bir ilişki kurmayı, sürdürmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan faaliyetler ile kamuoyunda olumlu bir algı yaratmayı içerdiği şeklinde tanımlıyor.

Mavi tik PR çalışması

Türkiye’de küçük işletmelerin pazarlama alanında halkla ilişkileri daha çok basın yayın organlarında işletmelerle ilgili haberlerin yer alması, olumlu duyuruların ve gelişmelerin halka duyurulması şeklinde yapılsa da PR çalışmaları bundan daha geniş bir perspektifle ele alınmalıdır.

Aşağıda, PR çalışmalarının farklı alanlarının ve her birinin ne yaptığının bir listesini paylaşıyoruz.

Medya ilişkileri: Misafir yazıları ve başyazılar sunarak, medya röportajlarına, forumlara ve etkinliklerine katılarak editoryal bağlantılar kurun, haber bültenleri ve hikaye fikirleri dağıtın. Güvenilir bir haber kaynağı olun. Tanıtım, medya ilişkilerinin bir parçasıdır ve medya ilişkileri, halkla ilişkilerin tamamı olmasa da bir parçasıdır.

PR çalışmalarının faydaları

Çalışan veya üye ilişkileri: Çalışanlarınızla etkileşimde bulunmak ve şirketinizin doğru şeyi yapmaya olan ilgisinin kendi içerisinde başladığını göstermek için haber bültenlerini, toplantıları, etkinlikleri, programları kullanın. Gerçek hikâyelerin kamuoyuna duyurulması, sizin için önemli bir tanıtım ve algı çalışması olacaktır.

Toplumsal ilişkiler: Gruplara katılarak, kurullarda hizmet vererek, hayırsever çabalara öncülük ederek ve sosyal alanlarda fayda sağlayarak, ulusal ta da yerel pazar alanınızla bağlar kurun. Toplumsal ilişki çabalarını sadece bir gösteriş ya da reklam olarak değil, yaptıklarınızın topluma bir faydası olduğunu düşünerek yapın. Aksi halde çabalarınız riyakâr tutumdan öteye geçemez.

Sektörel PR reklam çalışması

Sektörel ilişkiler: Bulunduğunuz sektöre bağlı derneklere katılın. Rakiplerinizin de içinde olduğu etkinliklerde boy gösterin. İş alanınızı temsil eden gruplarda stantlar açarak hizmetleriniz hakkında bilgilendirmeler yapın. Güçlü bir sektörel çalışma, işinizi ön planda tutar ve meslektaşlarınız, tüketiciler ve editörlük bağlantıları nezdinde güven kazanmanızı sağlar.

Kamu ilişkileri: Seçilmiş yetkililerle ilişkiler kurun. Politikacıları şirketinizle tanıştırın, böylece işletmeniz hakkında yorum yapmaları istenirse veya gelecekte yardımlarına ihtiyacınız olursa olumlu bir izlenim bıraksınlar. Bunu yaparken politikacılara yanlamış görüntüsü oluşturmamaya dikkat edin. Yoksa sizi iktidara ya da muhalefete yakın bir firma olarak algılayabilirler. Bu algıdan çıkmanız kolay olmaz. Onların medya ilişkilerinin sizden daha kuvvetli olduğunu unutmayın.

PR çalışması

Sorun ve kriz yönetimi: Bazen işinizle ilgili haberler kafa karıştırıcı olabilir ve arada bir imajınızı bile tehdit edebilir. Halkla ilişkilerin bir işlevi, karmaşık sorunları açıklamak ve bunlara destek sağlamak ve ortaya çıktığında krizleri yönetmektir. Kriz anlarında şirketinizin durumunu kontrol edebiliyorsanız, PR çalışmalarında kendinizi başarılı sayabilirsiniz.

Olumlu algı oluşturmayı başardığınız her seferinde üçlü bir zafer kazanırsınız. İlk olarak, kitle iletişim araçlarında değerli editoryal değerlendirmelere konu olursunuz. Bu da sizi dikkate değerler arasında gösterir. İkincisi, insanlar kitle iletişim araçlarının editoryal içeriğine ücretli reklam mesajlarından daha fazla inanma eğiliminde olduklarından, tüketicinin güvenini kazanırsınız. Çünkü PR çalışmalarında tanıtım yapma amacı fark edilmez. Bunun organik bir haber olduğu izlenimi vardır.

Olumlu algı çalışmasının (PR çalışması) üçüncü yararı, sosyal ağlarda ve haber bültenlerinde paylaşabileceğiniz ve doğrudan postalar, satış sunumları ve basın kitleri aracılığıyla dağıtmak için yeniden yazdırabileceğiniz üçüncü taraf sözler ve özellikler oluşturmasıdır.

Ajans PR