PR Ajansı Ne İş Yapar?

PR, İngilizce Public Relations kelimelerinin kısaltması olup halka ilişkiler anlamına gelmektedir. PR çalışmaları ile şirketler; rekabet ettikleri sektördeki imajlarını yükseltmek, kurumsal bir kimlik oluşturmak, marka bilinirliği sağlamak, müşterilerinin güven duygusunu pekiştirmek ve onlara çok daha iyi hizmet etmek isterler. Bu anlamda PR, potansiyel müşterileri etkilemek için yapılan tüm psikolojik çalışmaları içermektedir.

PR ayrı bir uzmanlık gerektirir ve bu alanda kendisini geliştirmiş uzmanlar yardımı ile yapılabilir. En doğru PR çalışmaları şüphesiz ki PR ajansı ile mümkündür. Çünkü şirketler kendi hizmetlerine odaklandığından reklam ya da pazarlama alanında yetersiz kalmaktadır.

PR Ajansı Nedir?

PR Ajansı, müşterilerin algıları üzerinde çalışan ve pozitif marka algısı yaratmak için çalışan halka ilişkiler kuruluşudur. Kurumsal kimlik, vizyon, misyon ve marka değeri üzerinde çalıştıklarından diğer reklam ajanslarına göre daha fazla öneme sahiptirler. Çünkü bir markanın toplum nezdindeki değeri düştükçe sektörde tutunması imkansızlaşmaktadır.  Markanın imajı yükseldikçe sunduğu ürün ya da hizmetlerde başarıyı yakalama şansı da yükselmektedir.

PR ajansı, bu amaç uğrunda ulusal medya, yerel basın, sosyal medya, internet siteleri, radyo, gazete ve sosyal aktiviteler gibi tüm imkanları kullanır. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eder ve yenilikleri PR çalışmalarından nasıl kullanacağını düşünür. Ajanslar, şirketlerin verimliliklerini arttırmak ve karlılık oranlarında doğrudan etki etmek için şirketleri hem içeriden hem de dışarıdan gözlemler.

Dijital PR Ajansı Nedir?

Dijital PR Ajansı, şirketlerin halkla ilişkiler ve reklam stratejilerini yürütürken sadece internet teknolojileri üzerinde çözüm üretir. Şirketlerin ürünlerini ya da projelerini tanıtmak için sosyal medyayı etkin şekilde kullanır. Hangi internet platformunda ne zaman tanıtım yapılacağını düzenler. Haber ajansları ve kanalları ile anlaşmalar yapar ve firmanın lehine içerikler yayımlatır.

İnternet, bir marka ile müşterilerini buluşturmak için sayısız fırsat sunmaktadır. Facebook, Instagram, Twitter gibi öncü platformlar ile müşterilere ulaşmak oldukça kolaydır. Ayrıca Youtube gibi video paylaşım siteleri, müşterilere her saat ulaşmanın ve ilgilerini çekmenin en kestirme yoludur. PR Ajansı, bu mecralarda yetkin olduğundan halkla ilişkiler sürecini eksiksiz yürütür ve yaratıcı çözümler üretir.

Dijital PR Ajansı Nedir?

PR Ajansı Ne İş Yapar?

Şirketlerinin daha iyi rekabet etmesini isteyen şirketler ajanslara yönelmektedir ve PR ajansı ne iş yapar diyerek araştırmalar yapmaktadır. Halkla ilişkiler, reklam ve pazarlama üçgeninde rolleri yadsınmayan ajansların faaliyetleri sınırsızdır. Kurumsal şirket algısını yükseltmeye elverişli tüm alan ve işlemler ajansların faaliyet kapsamındadır. Genel olarak bakıldığından bir PR Ajansı; aşağıdaki işlemleri üstlenir:

 • Öncelikle markanın kuruluşuna dair, basında kendisine yer bulabilecek ilgi çekici hikayeler oluşturur. Bunların medyada yayılmasını sağlar.
 • Firmayı temsil eden logo, kartvizit, amblem, pankart, tabela, takvim, bardak, broşür, katalog gibi reklam araçlarının tasarımını yapar.
 • Markayı zedeleyecek bir gelişme olduğunda bu olumsuz havayı yıkmak için uğraşır. PR Ajansı, hedef kitlenin kalbini kazanacak açıklamalar geliştirir.
 • Şirketin hitap ettiği müşterilerin hayata dair algılarını analiz eder. Ülkeye, bölgeye, yaşa veya cinsiyete göre ayrımlar yaparak çeşitli stratejiler geliştirir.
 • Medya ile iş birliği yapar ve gerektiğinde meydanın gücünü arkasına alır. Medyada şirketi temsil edecek yüzler bulur ve onlarla çalışır.
 • Dijital PR ajansı ise içerik üretir, sosyal medya hesaplarını yönetir ve SEO çalışmalarına aracılık eder. İnternet reklamlarından yararlanır ve bütçeyi verimli şekilde kullanır.

Neden Bir PR Ajansı İle Çalışmalıyım?

Her işte olduğu gibi PR hizmetlerinde de profesyonel bir ekiple çalışmak şirketlere kazandırıyor. PR ajansı ne iş yapar sorusuna verilen cevaplar tüm şirketlerin bir ajansa başvurmasını zorunlu kılıyor:

 • Ajans çalışanları PR konusunda yeteneklidir ve deneyimlidir. Ayrıca birbirleri ile koordineli çalışırlar. Bu onların daha hızlı karar almalarına yardımcı olur.
 • Şirketlerin kendi elemanları PR konusunda yetersiz kalır ve harcanan paralar karşılığını görmez. PR ajansı ile çalışan şirketler ise kendi işlerine yoğunlaşırlar ve işçilerini daha verimli kullanırlar.
 • Ajanslar, her zaman doğru adımları atar. Her şirketi kendi içerisinde değerlendirip özel stratejiler geliştirirler. İş ortaklarını binlerce firma arasında özel hale getirebilirler.
 • Şirketler sadece kendilerini takip edebilirken ajanslar şirketin rekabet ettiği alandaki tüm firmaları analiz edebilir. Rakip firmaların avantajlarını ve dezavantajlarını raporlayabilirler.
 • PR ajansı, hem geleneksel medya hem de internet medyası bakımından geniş anlaşmalar yapar. Böylelikle PR içeriklerinin kısa sürede yayılmasını sağlar.
 • Ajanslar yenilikçi olduklarından değişen eğilimleri çok daha rahat görebilirler. Örneğin yeni çıkan bir sosyal medya hesabının nasıl değerlendirilebileceğini süratle öğrenebilirler.