Ajans PR Kurucusu Necmettin Kar: “PR için uymanız gereken altın kurallar”

Son yıllarda iyiden iyiye önem kazanan PR çalışmaları artık bir zaruret haline geldi. Reklamların yerini alan PR çalışmaları profesyonel olarak yapılmadığında, faydadan çok zarar getirebiliyor. Kurumsal PR danışmanı ve Ajans PR kurucusu Necmettin Kar, PR konusunda dikkat edilmesi gerekenleri ve kesinlikle yapılmaması gerekenleri izah etti.  Daha çok, kişilerin ya da markaların, uygun kanallar kullanılarak toplumda olumlu bir algı oluşturması için gerekli profesyonel çalışmaların tümü ya da doğal bir görünümle kamuoyunun gözü önüne çıkma stratejisi olarak da ifade edilebilecek olan PR (Public Relations) çalışmaları, sosyal medya kullanımının artması ile daha da önem kazandı. PR uzmanı Necmettin Kar, iyi bir PR çalışmasında olması ve olmaması gerekenleri maddeler halinde şöyle açıkladı.

Kitlenizi tanımlayın

pr-ajansları-2020

Doğru bir PR çalışmasında ilk dikkat edilmesi gereken konu, hedeflenen kitledir. Eğer bir çikolata markası için PR çalışması yapılacaksa öncelikle hedef kitlenin yaşlılar değil de çocuklar ya da gençler olduğu göz önüne alınmalı ve onların yaş ve düşüncelerine göre bir çalışma planlanmalıdır.

Kanal seçimine dikkat edin

profesyonel PR çalışmaları

PR için birçok kanal kullanılabilir. İnternet siteleri, sosyal mecralar, billboardlar, radyolar ya da televizyon kanalları. Ancak sizin için hangi kanal daha uygunsa, o kanalın tercih edilmesi gerekir. Hem geri dönüşler açısından, hem de daha ekonomik olacağından, uygun kanalın tercih edilmesi gerekir.

İlk PR çalışması çok önemli

PR çalışması

Bir marka ya da kişi için ilk PR çalışması hayati önemdedir. Bu çalışmayı bir binanın temellerine benzetebiliriz. Eğer sağlam bir temel atılmazsa, sonraki çalışmalar da, beklenen etkiyi göstermeyecektir. Örneğin bir sanatçının ilk çıkış parçası beğenilmediyse, kamuoyunda daha sonraki parçalarının da iyi olmayacağı algısı hâkim olabilir.

Kendi PR çalışmanızı kendiniz yapmayın

Kendi PR çalışmanızı kendiniz yapmayın

PR çalışmaları, kişi ya da markaların kendileri dışında yapılan bir algı çalışmadır. Örneğin bir reklam çalışmasında markaya ait ürünün iyi olduğu ve satın alınması gerektiği vurgulanırken, PR çalışmalarındaki asıl amaç, markanın toplumda olumlu bir algı kazanmasıdır. Bir doktorun televizyon kanalına çıkıp kendisi ve yaptıkları ile ilgili bilgi vermesi reklam ya da tanıtım olarak nitelenebilirken, sunucunun o doktorun olumlu bir niteliğini belirtmesi PR olarak ifade edilebilir. İzleyiciler, doktorun söylediklerine değil, sunucunun doktor hakkında söylediklerine daha çok inanırlar. Bu yüzden bütçeden çekinmeyip profesyonel PR ajansı ile yola çıkmalısınız.

Amatörlerden uzak durun

Profesyonel bir PR çalışması

Kalite her zaman pahalı olmasa da genellikle ucuz da değildir. Profesyonel bir PR çalışması önemli bir bütçe gerektirir. Ulusal ya da global bir marka haline gelmek isteyen firmaların, amatör çalışmalar yerine, alanında kendini kanıtlamış, uzman bir PR ajansından profesyonel PR hizmeti almaları elzemdir.

PR’ın iyisi-kötüsü olur

Reklam hakkında eskiden çok söylenen “Reklamın iyisi-kötüsü olmaz” sözü PR için geçerli bir söz değildir. Kötü bir PR çalışması ile olumsuz algılanmaya başlanan bir firmanın, bu menfi durumu müspet hale getirmek için yıllarca çalışma yapması gerekebilir. Hatta bu algıdan kurtulmak için birçok firmanın isim değişikliğine gittiği bilinmektedir.

Zeminde kalmayın

Profesyonel bir PR çalışması

PR çalışmalarında yanlış yapılan bir uygulama da, aynı sektörde bulunan markaların, daha çok tanınan marka ile algı oluşturma çabasıdır. Eğer kendi alanınızda isim yapmak gibi bir amacınız varsa, şekil-zemin ilişkisine dikkat etmeli, kendi markanızdan daha popüler olan marka ile birlikte anılmamalısınız. Yani zeminde kalmamalı, şekil olmalısınız.

Koşullanmalara dikkat edin

Ivan Pavlov’un yıllar önce dile getirdiği bitişiklik kuramına göre iki farklı uyarıcı arasında bir bağ kurulur. Eğer bir markanın reklam yüzü olarak seçilen kişi daha önce kamuoyunda olumsuz bir özelliği ile yer bulmuşsa, bu durum markada da olumsuz bir algının oluşmasına neden olur. Bu yüzden çalışma yapılacak kişiler, yerler, kanallar önemle seçilmelidir.

Kurumsal PR Uzmanı Necmettin Kar