KOBİ’ler için PR çalışmalarının faydaları

KOBİ’ler için PR çalışmalarının faydaları

Halkla ilişkiler (PR), Küçük ve Orta Bütçeli İşletmeler (KOBİ) için müşteriler, iş ortakları ve potansiyel müşteriler tarafından fark edilmesini sağlamakla ilgili çalışmaların tümüdür. KOBİ yöneticilerinin pazarlama mesajında belirli kitleleri hedeflemek için PR ajansları ile etkili bir PR çalışması yapması önerilir.

Global PR Ajansları Derneği, PR çalışmalarını “Bir kuruluşun ve hedef kitlesinin karşılıklı olarak birbirine uyum sağlamasına yardımcı olan etkinlikler ve kamuoyuyla olumlu bağ kurma çalışmaları” olarak tanımlar. Diğer profesyoneller, halkla ilişkilerin, bir kuruluşun başarısının bağlı olduğu halkla olumlu bir ilişki kurmayı, sürdürmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan faaliyetler ile kamuoyunda olumlu bir algı yaratmayı içerdiği şeklinde tanımlıyor.

Mavi tik PR çalışması

Türkiye’de küçük işletmelerin pazarlama alanında halkla ilişkileri daha çok basın yayın organlarında işletmelerle ilgili haberlerin yer alması, olumlu duyuruların ve gelişmelerin halka duyurulması şeklinde yapılsa da PR çalışmaları bundan daha geniş bir perspektifle ele alınmalıdır.

Aşağıda, PR çalışmalarının farklı alanlarının ve her birinin ne yaptığının bir listesini paylaşıyoruz.

Medya ilişkileri: Misafir yazıları ve başyazılar sunarak, medya röportajlarına, forumlara ve etkinliklerine katılarak editoryal bağlantılar kurun, haber bültenleri ve hikaye fikirleri dağıtın. Güvenilir bir haber kaynağı olun. Tanıtım, medya ilişkilerinin bir parçasıdır ve medya ilişkileri, halkla ilişkilerin tamamı olmasa da bir parçasıdır.

PR çalışmalarının faydaları

Çalışan veya üye ilişkileri: Çalışanlarınızla etkileşimde bulunmak ve şirketinizin doğru şeyi yapmaya olan ilgisinin kendi içerisinde başladığını göstermek için haber bültenlerini, toplantıları, etkinlikleri, programları kullanın. Gerçek hikâyelerin kamuoyuna duyurulması, sizin için önemli bir tanıtım ve algı çalışması olacaktır.

Toplumsal ilişkiler: Gruplara katılarak, kurullarda hizmet vererek, hayırsever çabalara öncülük ederek ve sosyal alanlarda fayda sağlayarak, ulusal ta da yerel pazar alanınızla bağlar kurun. Toplumsal ilişki çabalarını sadece bir gösteriş ya da reklam olarak değil, yaptıklarınızın topluma bir faydası olduğunu düşünerek yapın. Aksi halde çabalarınız riyakâr tutumdan öteye geçemez.

Sektörel PR reklam çalışması

Sektörel ilişkiler: Bulunduğunuz sektöre bağlı derneklere katılın. Rakiplerinizin de içinde olduğu etkinliklerde boy gösterin. İş alanınızı temsil eden gruplarda stantlar açarak hizmetleriniz hakkında bilgilendirmeler yapın. Güçlü bir sektörel çalışma, işinizi ön planda tutar ve meslektaşlarınız, tüketiciler ve editörlük bağlantıları nezdinde güven kazanmanızı sağlar.

Kamu ilişkileri: Seçilmiş yetkililerle ilişkiler kurun. Politikacıları şirketinizle tanıştırın, böylece işletmeniz hakkında yorum yapmaları istenirse veya gelecekte yardımlarına ihtiyacınız olursa olumlu bir izlenim bıraksınlar. Bunu yaparken politikacılara yanlamış görüntüsü oluşturmamaya dikkat edin. Yoksa sizi iktidara ya da muhalefete yakın bir firma olarak algılayabilirler. Bu algıdan çıkmanız kolay olmaz. Onların medya ilişkilerinin sizden daha kuvvetli olduğunu unutmayın.

PR çalışması

Sorun ve kriz yönetimi: Bazen işinizle ilgili haberler kafa karıştırıcı olabilir ve arada bir imajınızı bile tehdit edebilir. Halkla ilişkilerin bir işlevi, karmaşık sorunları açıklamak ve bunlara destek sağlamak ve ortaya çıktığında krizleri yönetmektir. Kriz anlarında şirketinizin durumunu kontrol edebiliyorsanız, PR çalışmalarında kendinizi başarılı sayabilirsiniz.

Olumlu algı oluşturmayı başardığınız her seferinde üçlü bir zafer kazanırsınız. İlk olarak, kitle iletişim araçlarında değerli editoryal değerlendirmelere konu olursunuz. Bu da sizi dikkate değerler arasında gösterir. İkincisi, insanlar kitle iletişim araçlarının editoryal içeriğine ücretli reklam mesajlarından daha fazla inanma eğiliminde olduklarından, tüketicinin güvenini kazanırsınız. Çünkü PR çalışmalarında tanıtım yapma amacı fark edilmez. Bunun organik bir haber olduğu izlenimi vardır.

Olumlu algı çalışmasının (PR çalışması) üçüncü yararı, sosyal ağlarda ve haber bültenlerinde paylaşabileceğiniz ve doğrudan postalar, satış sunumları ve basın kitleri aracılığıyla dağıtmak için yeniden yazdırabileceğiniz üçüncü taraf sözler ve özellikler oluşturmasıdır.

Ajans PR

Ajans PR ile ulusal reklamcılık

PR Çalışması Stratejileri, İpuçları ve Örnekler

PR (Public Relations /Halkla İlişkiler), işletmenizin halka açık olumlu imajını oluşturmaya ve sürdürmeye yardımcı olur. Bu iletişim biçiminin merkezinde etkili bir diyalog vardır. Kamu yararı konularını ve doğrudan ödeme gerektirmeyen haber ögelerini kullanarak kitlelere ulaşmayı içerir.

Türkiye’de binlerce küçük ve orta ölçekli işletme her gün küçük yatırımlarla halkla ilişkiler yani PR çalışmaları ve kampanyaları yürütüyor. İster küçük işletme sahibi ister girişimci olun, PR ajanları ile yapacağınız PR çalışmanızla sizinle daha büyük rekabetiniz arasındaki oyun alanını daraltmaya yardımcı olabilir. Halkla İlişkiler (Public Relations) alanında başarılı olmanız için şirketinizin itibarını artırmak üzere tasarlanmış bir dizi pratik beceri ve stratejiyi uygulayarak PR ajansları ile çalışma yapmanız gerekir.

Doğru bir şekilde yapılırsa, PR çalışması, ücretli reklam maliyetinin çok altında bütçelerle pazarlama hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir. Halkla ilişkilerde yani PR çalışmalarında başarının anahtarı hedef kitlenize vereceğiniz mesajlarınızda yaratıcı olmaktır. Özetle, PR (Public Relations) görevleriniz haber değeri taşımalı ve pazarlama mesajını iletmelidir. Örnek olarak İHA ya da DHA gibi ajanslarda çıkan doğal bir haberinizin içinde, pazarlama stratejinizi etkili bir şekilde sunmalısınız. Bu bir reklam ya da tanıtım olarak algılanmamalı.

PR çalışmaları bir dizi stratejinin izlenmesi ile başarıya ulaşabilir.

PR çalışması mı yoksa pazarlamaya dönük reklamlar mı?

Halkla İlişkiler (PR) genellikle pazarlama veya reklamcılıkla karıştırılır. Ancak PR çalışması bir reklam ve tanıtım değildir. İkisi birbiriyle ilişkili olsa da çok farklı aktivitelerdir. Piyar çalışmaları ve pazarlama arasında dört temel fark vardır. Bunlar itiraz, kontrol, güvenilirlik ve tekrarlamadır.

Ajans PR nedir?
Ajans PR nedir?

Temyiz (Ayırt etme, doğruyu bulma)

Tanıtım çabanızın bir açısı olmalıdır. Mesajlar medyaya, hedef kitleye ve genel olarak müşterilere hitap etmelidir. Reklamlar, satış beklentisi olan ve daha geniş bir kitleye ulaşmayan yalnızca bir kitleye hitap eder. PR çalışmasında kitlenin belirlenmesi ve PR çalışması için odak kitle olması önemlidir.

Kontrol

Reklam verirken, mesajınızın içeriği, biçimi, zamanlaması ve boyutu üzerinde neredeyse tamamen kontrole sahip olursunuz. Reklamınızın ne kadar büyük ve ne zaman yayınlanacağını siz belirlersiniz. Ancak PR çalışmalarında, iletinin medyada göründüğü şekliyle içeriği, biçimi, zamanlaması ve boyutu üzerinde neredeyse hiç denetiminiz olmaz. PR çalışması yaptırırken bir basın bülteninde istediğiniz herhangi bir şeyi yazabilmenize rağmen, gazeteye nasıl basılacağını veya kullanıldığını dikte edemezsiniz.

Güvenilirlik

İnsanlar reklamcılık konusunda daha şüpheci. İddialara inanma söz konusu olduğunda, bir tuz tanesi ile reklam alma eğilimindedirler. Ancak, insanlar radyoda duyduklarına inanmaya, televizyonda izlemeye veya gazetede okumaya meyilli olabilirler. Haberlerde yer alıyorsa doğru olması gerektiği inancıyla geliyorlar. Bunun nedeni, tanıtımın içerik, haber veya haber gibi görünen tanıtım olmasıdır. PR çalışmalarını reklam ve tanıtımdan ayıran önemli bir özelliktir bu ve PR’ı onlardan üstün tutan yanıdır.

Tekrarlama

PR olmasa da reklam tekrarlanabilir. Aynı reklam, istediğiniz kadar tekrar tekrar yayınlanabilir. Bunun aksine, PR ile bir medya kaynağı belirli bir basın bültenini çalıştıracak veya bir tanıtım etkinliğini yalnızca bir kez kapsayacaktır.

Dijital PR Ajansı Nedir?

Halkla İlişkiler Stratejileri

Aşağıda, sizi başarıya yönlendirecek bazı etkili PR çalışması stratejileri bulunmaktadır.

1. Kitlelerinizi Tanıyın

Mesajınızın istediğiniz etkiye ulaşması için öncelikle kitlelerinizi anlamanız ve segmentlere ayırmanız gerekir. Tüm kitlelerin aynı olmadığını unutmayın. Bazılarına etkinlikler aracılığıyla, bazılarına sosyal medya aracılığıyla, bazılarına ise ağ etkinlikleri aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Oluşturduğunuz içerik ne olursa olsun kitleleriniz akılda tutulmalıdır.

2. Organize Olun

Halkla İlişkiler PR (Public Relations), planlı ve sürekli bir dizi faaliyetle elde edilir. Sosyal yardım faaliyetlerinizi düzenlemek için bir takvime ihtiyacınız olacaktır. Ayrıca, iletişim kurmak ve işbirliği yapmak için medya, kanaat önderleri, kişilikler, müşteriler ve benzer şirketlerden oluşan bir iletişim listesi oluşturmaya başlamalısınız.

3. Bir muhabir gibi düşünün

Basın bülteniniz ilginç olmalı ve içinde içgörülü alıntılar serpiştirilmelidir. Sonunda kısa bir şirket geçmişi de yardımcı olabilir ve iletişim bilgilerinizi eklemeyi unutmayın.

Buradaki amaç , dikkatleri çeken ilginç bir medya yayınıyla doğru başlığa doğru editörü yerleştirmektir . Bir muhabir gibi düşünürseniz, o kadar iyi olur.

4. Araştırmanızı Yapın

Halkla ilişkiler çalışmalarınızda araştırma ve dikkatli planlama yerine geçmez. Araştırma, stratejik olmanıza izin verdiği için halkla ilişkiler (Piar) yönetiminin önemli bir parçasıdır. Bu, iletişimin özellikle bilgi isteyen, ihtiyaç duyan veya ilgilenen kitleleri hedeflemesini sağlar. İlham almak istediğiniz PR kampanyalarını inceleyin. Rekabetin ne yaptığını görün ve onları aşmak hakkında düşünün.

5. PR Çalışmasında Bir Takımla Çalışın

Öncelikle halkla ilişkiler (PR) çabalarınız için özel bir ekip kurmanız gerekecektir. Grafikte harika olan, esprili bir kopya yazan veya sadece iyi fotoğraflar çeken bir ekibiniz varsa, bunları ekibinize götürün. Ekibiniz mesajlarınıza değer katmanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve mesajlarınızı dağıtmanıza yardımcı olacaktır. Bir ekip, ilettiğiniz tüm iletilerin bir kazadan ziyade tasarım gereği olduğundan emin olabilir.

6. PR Çalışması Online Durumunuzu Geliştirir

Herkesin dijital olarak bağlı olduğu bu dünyada, müşterilerinize ulaşmak için çevrimiçi bir varlığa ihtiyacınız vardır. Kişisel sosyal medya varlığı büyük bir ortamlardır twitter Facebook, Instagram, sizin halka ulaşmak. Bunları duyurular yapmak, bağlantı kurmak ve içerik yayınlamak için kullanabilirsiniz.

7. Rakiplerinizi Tanıyın

Birbirini takip eden işletmelerin anahtarı karşılaştırmalı rekabet gücünüzü güçlendirmektir. İşletmeniz ve içindeki her ekibin bir rekabet avantajı kaynağı olmalıdır. Rekabet avantajını anlamak, tanımlamak, yaratmak ve sürdürmek iyi bir stratejinin kalbidir.

8. İlgi çekici içerik oluşturma

Halkla ilişkiler (PR çalışması), doğru bilgileri doğru yerlere ve insanlara paylaşmakla ilgilidir. Bu, marka ve marka itibarınızı artırmanıza yardımcı olur. Hedef dilinizi, arzularınızı, onlarla rezonansa giren şeyleri ve sevmedikleri şeyleri öğrenmeniz gerekir. İçeriğiniz için doğru konuyu seçin. Zorlayıcı içerik, merak, aciliyet, alaka düzeyi, değer ve duygu unsurlarını içermelidir.

9. Kitleniz gibi düşünün

Kampanyanızı, kendi başınıza değil, halkın bakış açısından tasarlamayı unutmayın. İncelik burada anahtar! Bir iş olarak, oldukça olumlu bir imaj taşıyan ifadeler kullanmanız gerekecek ve rakipleri olumsuz tavrı almaya zorlayacaksınız. Göndermeden önce mesajlaşma hakkında ne düşündüklerini görmek için arkadaşlarınız ve ailenizle mesajınızı çalıştırın.

10. Amaç ve Hedefleri Tanımlamak

Neye ulaşmak istediğinizi ve oraya nasıl ulaşmak istediğinizi bilmek, yaklaşımınıza netlik kazandırmaya yardımcı olabilir. Bu, hangi kitlelere ulaşmanız gerektiğini ve hangi mesajların ve taktiklerin hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olma olasılığının belirlenmesinde yardımcı olacaktır.

11. Çalışan bir Strateji Oluşturun

İşletmenizin ihtiyaçlarına uygun PR stratejisini seçin. Halkla ilişkiler yani PR stratejileri ile halkla ilişkiler (PR) taktikleri arasında ayrım yapmanız gerekecektir. Stratejiler, hedeflere ulaşmak için genel yaklaşımlar alanına girer. Taktikler günlük aktiviteler olsa da, bir işletme her stratejiyi yürütmek için uygular.

Reklam Ajansları Ne İş Yapar?
Reklam Ajansları Ne İş Yapar?

Tanıtım İçin Halkla İlişkiler PR (Public Relations) İpuçları

12. Medyanın dikkatini çekin

Medyada yer almanın anahtarı onlara direnemeyecekleri bir hikaye sunmaktır. Pazarlama mesajınızı anlamanız ve maksimum etkiyi elde etmek için yaratıcı bir şekilde oluşturmanız gerekir. Medyanın haber aradığını anlayın – yeni, farklı ve yaratıcı herhangi bir şey. Yerel kağıdınız veya TV kanalınızla iyi bir ilişki kurmanız gerekecektir. Basının sizi atlamaması için onlarla tutarlı bir ilişki kurmaya çalışın, çünkü sizi bilmiyorlar.

13. Promosyon oyununuzu edinin

Promosyon, müşterileri çekmek için harika bir yoldur ve bin reklam değerinde olabilir. PR görünürlüğünüz ne kadar iyi olursa, diğer pazarlama iletişimi çabalarınız da o kadar ilgi çekecektir. Bu yüzden, freebies, mağazacılık, tişört ve posterlerinizi çıkarın ve sevgiyi yaymaya başlayın. Mağazanız müşterileriniz arasında rezonans oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Pazarlama teminatınızın üzerinde logonuzun bulunduğundan emin olun

14. Komik olun

Mizah, insanların bir organizasyon hakkında olumlu hissetmelerini sağlamak için her zaman iyi bir yol olmuştur. Birçok işletme mizahi reklamlar üretir, ancak Halkla İlişkiler’in de PR (Public Relations) eğlenceli bir duygu ile çalışmaması için hiçbir neden yoktur. Hedef kitlenizin isteyeceği bir şey arayın. Mizah duygusuna dokunmak için bunu kullanın; bunun sizinkiyle aynı veya olmayabilir.

15. Onları kızdır, tahmin et

Çoğu şirket, tanıtmak için yeni bir şeyleri olduğunda düşmanı üflemeyi sever. Sonuçta, etkili bir halkla ilişkiler PR (Public Relations) kampanyası ile neler yapılabileceğini göstermek için harika bir fırsat. Bu, medyaya bir değişiklik için gerçekten etli bir şey vermelerini sağlayacaktır. Burada başarı, herkesin yaptığından farklı bir şey yapmaktan yatar.

İnsanların heyecan verici bulacağı bir şey sunduğunuzdan emin olun. Bu genellikle yeni bir model araba, kitap ve film devamı ve restoranlardaki yeni menü öğeleri gibi bir serideki yeni ürünler için en iyi sonucu verir. Bunu yapmak için önce ürünün piyasaya sürülmesi için bir tarih belirleyin ve tanıtın. Beklentiyi artırmak için ürünü sınırlı bir şekilde serbest bırakın.

16. Onları rekabet ettirin

Yarışmalar, çekilişler, piyangolar, her türlü yarışmalar her zaman dikkat çeker, ancak bazıları diğerlerinden daha haber değeri taşır. Yarışanlar firmayı hatırlayacak ve sıklıkla rekabet hakkında konuşacaklardır. İşletmenizle ilgili bir konuyu, etkinliği veya konuyu düşünün ve ardından bu tema boyunca bir yarışma başlatın. Harika bir sonuç için, rekabet haberi bir şekilde yapmalıdır. Her şeyden önce, rekabetin güçlü bir şekilde markalandığından emin olun.

17. Basın bülteninizde ters piramit biçimini kullanın

Halkla ilişkiler diğer bir deyişle PR çabalarının temel dayanağı basın bültenidir . İdeal basın bülteni, basit, ince gizlenmiş reklamları haber olarak görüyor. Çok promosyonlu bir şekilde yazarsanız, medya yayınlamayabilir. İlk olarak, aklınızdaki yayına aşina olan bir tarzda yazın.

Ters piramit tarzında yazarak gazeteciler için işleri kolaylaştırın. Hikayenin tamamı başlıkta yer alıyor, o zaman her paragraf biraz daha fazla ayrıntı sunmalıdır. Bu, basın bülteninizin düzenleme odasında çok fazla kesilmesini önleyecektir. 1000’den fazla kelime kullanmaktan kaçının.

18. Bir medya etkinliği düzenleyin

PR çalışmanızda markanız ya da firmanız için hedef kitleye doğru, mesajınızı vermelisiniz. Medya, mesajınızı yaymak için kullanacağınız ortamdır. Duyurmak için önemli bir şeyiniz olduğunda bir basın toplantısı veya bir medya konferansı düzenleyin. Bunu sadece kriz olduğunda yapmayın. Açıkladığınız şeyin gerçek haber olması gerektiğini unutmayın; aksi takdirde medya bunu yayınlamaz ve etkinliği zaman kaybı olarak görmez. PR mesajlarınızın organik ve doğal görünmesi önemlidir.

Bu olaylar medyaya basın bülteni yapmayacağı şekilde soru sorma şansı verecektir. Böylece, işletmeniz hakkında daha sağlam bir hikaye oluşturmaya yardımcı olun. Gazetecilerin ortaklarınızla, müşterilerinizle ve çalışanlarınızla bire bir görüşmesi için bir süre sonra daha da geliştirme fırsatı kullanın. Etkinliği medyanın son teslim tarihlerine uyacak şekilde planlayın ve önceden bunlara danışın.

19. Genç izleyici

Halkla ilişkiler yani bilinen diğer adıyla PR çabalarının çoğu yetişkin izleyicilere yöneliktir. İnsanların, şirketlerle iş yapma pozisyonunda bulunmadan çok önce şirketlerin görüşlerini oluşturmaya başladığını bilmelisiniz. Örneğin, çocuklar çok erken yaşlarda açık marka dernekleri kurarlar, o zaman neden rekabetiniz olmadan onlara ulaşmaya çalışmıyorsunuz?

20. Yerel düşünün

Ulusal gazeteler ve TV haberleri gibi büyük medyaların çekilmesi zor olabilir. Basın bülteniniz medyasında yayın yapmak için çok küçük olabilir. Buna ek olarak, işletmenizi radarlarına dahil etme rekabeti çok yoğun olabilir. Bunun yerine, yerel radyo haberleri, yerel TV haberleri ve yerel gazeteler gibi yerel medyanızı hedefleyin, çünkü yaklaşmaları çok daha kolaydır. Yerel bir işletme olarak, muhtemelen sizi aşinalık ve haber değeri açısından arıyorlar. PR ajansları burada devreye girer. PR çalışmalarının en önemli noktasını PR için basın kuruluşlarının networklarının kullanılması oluşturur.

21. Web’de öne çıkın

İnternet, işletmelerin sözlerini çözmeleri için değerli bir araçtır. İnsanlar Google’den bilgi arar ve aslında bilgi akışını kontrol eder. Aradıkları şey hoş bir şey. Ya tanıdık ve kullanımı kolay bakış açısından ya da bireyin kendi görüşleriyle eşleşen içeriğe sahip olması açısından. Bu da zaten Ajans PR’ın verdiği bir hizmete yönlendirir sizi. PR ve SEO Backlink çalışmaları için de Ajans PR ile çalışabilirsiniz.

SEO’nuzu özelleştirir ve arama motorlarında öne çıkan bir özelliği kullanırsanız, daha fazla insana ulaşma şansınız vardır. Kitlelerinizin arama motorlarına girme olasılıklarına bağlı olarak anahtar kelimelerinizi dikkatlice seçin. Ve içeriğinizin hayal kırıklığına uğramayacağından emin olun.

22. Kendi Markanız Olun

İnsanlar ilişki kurabilecekleri bir hikayesi olan bir işi severler. Markanızı her fırsatta tanıtmaya hazır olun. Bu nedenle, mesajınızda tutarlı ve her zaman olumlu olun. İnsanların sizi fark etmesi için markanız ve işiniz konusunda hevesli olmanız gerekir.

23. Tüm Açılarınızı Koruyun

Gerçekten haber değeri kazanmak, markanızdan yararlanmak için altın bir fırsattır ve iyi bir tanıtım fırsatı olabilir. Haberlerle tutarlı bir şekilde alakalı olmak daha da büyüktür. Medya ile etkileşime girmeye karar verirken tüm açıları düşünün. Medyanın neyi sevdiğini bilin ve onlara verin.

Asla herkese battaniye atmayın – gazeteciler hikayenin önemini anlamaya çalışırken sadece iş yaratır.

24. Fotoğraf fırsatları oluşturun

Resimler bin kelimeye değer. Kopyanızı her zaman çarpıcı bir resimle birleştirin.

Çarpıcı bir resim sadece daha az yer kaplamakla kalmaz, aynı zamanda üretmek için daha az çaba harcar. Fotoğrafçıları etkinliklerinize katmak hikayeyi yayınlanabilir hale getirecek ve daha fazla ilgi çekecektir. Ayrıca, televizyon haber ekibini davet etmeyi de unutmayın. İyi fotoğraf fırsatları da iyi video fırsatlarıdır!

25. Hikayeleri Anlatın

Medya her zaman belgeseller için iyi, ilginç fikirler arar. Güçlü insan ilgisi olan şovlar ve tercihen topikal konular üzerinde alışılmadık fikirler istiyorlar.

Mütevazi başlangıçlar, topluluk duygusu, mizah, insan ilgisi, trajedi satıyor. Medya ve halk açısından düşünün. Ondan ne kazanacaklarını sorun. Ne tür patlamalar olabilir?

26. Tatilleri unutma

Noel gibi tatiller PR çalışması için harika bir zaman olabilir. Bunun nedeni, insanların genellikle iyi niyetle dolu olması ve şirketlerin iyi niyet jestlerini takdir etmesidir. Bu dönemlerde hayır kurumlarını destekleyin, kampanyaları onaylayın ve hayır kurumlarına verin. İşinize karşı sıcak, bulanık duygular yaratmaya yardımcı olurlar. Şirketin bir insan yüzü olduğunu vurgulamaya yardımcı olurlar. Ayrıca, çalışanlarınızı da tatil ruhuna girmelerine yardımcı olacağı için dahil edin.

27. PR Çalışmana Başkalarını dahil et

Hiçbir şey, bir topluluk işini topluluk içinde bağları kuran bir şirket olarak söylemez. Yerel kilisenizdeki etkinliklere katılın, yerel futbol takımını ve yerel ticaret odanızdaki ağı destekleyin. Paydaşlarınızın sadece PR çabalarınızın pasif alıcıları değil, aynı zamanda ortakları olması gerekir. Katılabilirler ve olanların bir parçası olabilirler. Aslında, paydaşların katılımı arttıkça, size ve projeye karşı sahip olma ve sadakat duyguları da artar.

Dahil etmek istediğiniz paydaşların gündemlerini dikkatlice düşünün. Ayrıca, ortak bir zemin bulun ve onlarla çalışın – dikte etmeye çalışmayın.

28. Kendi hikayeni yaz

Piyar için mümkünse kendi bülteninizi yayımlayın. Mesajınızı göndermek için medyayı geri gönderebilirsiniz. Ancak kendi çıkışınıza sahip olmak, harika içerikleri daha sık yayınlamanıza yardımcı olabilir. Düzenli olarak haftada bir kez veya en az ayda bir kez yayınlamaya karar verin.

Haber bülteninin propaganda aracı olmasına izin vermeyin, personelinizi de katkıda bulunmaya teşvik edin. Anahtar, kitlenizle şartlarınız doğrultusunda etkileşimde bulunabileceğiniz kendi ortamınıza ve platformunuza sahip olmaktır.

29. PR için Derneklere Katıl

Kulüplere, ticaret odalarına ve yerel derneklere üye olarak erişebilirsiniz. İş adamları için ağ oluşturma olanakları sağlamanın yanı sıra bunları mesajlarınızı dağıtmak için de kullanabilirsiniz. Bir endüstri sözcüsü olarak kimlik bilgilerinizi oluşturun ve mümkünse ticaret birliğinizi de dahil edin. Daha fazla tanınma ve ortaklık elde etmek için gönüllü ve destek. İmaj her şeydir, rol istemede, makale üretmede ve basınla uğraşırken proaktif olun.

30. Tutkulu olun

PR ajanslarının en dikkat etmesi gereken konudur. Yerel bir işletme olarak, topluluğunuzda olanlarla aktif olarak ilgilenmelisiniz. Yeni imar kanunları, iklim değişikliği, yerel hastaneyi destekleyin veya yerel kilisenin yenilenmesine yardımcı olun. Topluluğunuz hakkında tutkulu bir iş olarak, yalnızca işinize dikkat çekmekle kalmaz, aynı zamanda topluluğunuzu da olumlu yönde etkiler. Sadece para toplamanın ötesinde düşünün, belki de zamanınızı veya takımınızın zamanını iyi bir amaç için bağışlayabilirsiniz. Bunlar hakkında rapor vermek ve şirketinizin kalbi olan bir şirket olduğunu göstermek genellikle kolaydır.

31. Çalışanlarınızı dahil edin

Bir işletme, müşterilere hizmet etmek için ortak bir amacı olan bir kolektif tarafından yönetilir. İnsanlığın bir unsurunu işletmenizin hikayesine aşılamaya çalışın. Personelin ipoteklerini ödemesine yardımcı olmak için işletmenizin neler yaptığını, şirket olarak sosyal etkileşimlerinizi nasıl gerçekleştirdiğinizi ve ekip olarak ilginç ve faydalı görevleri gerçekleştirdiğinizi vurgulayın. Şirketinizin hikayesini çalışanlarınızın bakış açısıyla anlatın. Çalışanlarınızı her fırsata dahil edin ve aylık gönderinin düzenli bir çalışanına sahip olduğunuzdan emin olun.

32. PR çalışmanızı reklamlarınızla ilişkilendirin

Çoğu firma halkla ilişkiler (PR) faaliyetlerini sadece yüzeysel olarak reklamlarıyla ilişkilendirir. Akıllı bir işletme, her biri diğerini artıran iletişim tekniklerinin bir kombinasyonunu temel alan entegre bir kampanya oluşturacaktır. Tüm departmanlarınızda işbirliği ve sinerji yaratın.

33. Ortak olun

Kitlenizi büyütmenin bir yolu, başkasının görünürlüğünü artırmaktır. Güçlü yerel topluluk bağlantılarına sahip bir işiniz varsa, bu büyük bir PR çalışması taktiği. Ortak markalama açısından düşünün ve işletmenizi benzer işletmelerle bağlantı kurmak için kullanın ve yerel topluluğa katılım için etkinlikler sunun.

34. Kendi pazarlama teminatınızı üretin

Kamuoyu önünde olmak PR için önemli bir avantajdır. Pazarlama teminatınızı almak daha da büyüktür. Kartvizit, broşür ve el ilanı gibi baskı malzemelerinin tonlarca değeri vardır. Fiziksel bir varlığınız varsa, insanlara onlarla birlikte alabilecekleri bilgileri bırakmak, geri dönmelerini sağlamanın yararlı bir yoludur.

35. İşletmenizle ilgili farkındalık günlerini arayın

Halkla ilişkiler çabalarınız için geri bildirimde bulunmak için farkındalık günlerini kullanın. Hızlı bir Google araması, işletmenizle ilgili büyük bir farkındalık günleri listesi sunar. Bir tarih seçip bir ürünü, hizmeti veya etkinliği düşünerek o günü işaretleyebilir ve medyanın kapsamasını sağlayabilirsiniz. Günü işaretlemek için kendinizi veya işinizi ilgili bir uzman olarak da kullanabilirsiniz.

36. Yıldönümlerini işletmenizle ilgili olarak işaretleyin

İşletmeniz önemli bir süre devam ederse, PR çalışmalarınız için önemli yıldönümleri kullanmayı düşünün. Yıldönümleri ve şirketinizin kilometre taşları doğaları gereği haber değerine sahiptir ve yerel medyanız sizi ve yıllar boyunca başarınızın hikayesini bilmek isteyecektir.

37. Şirket kültürünüzdeki yenilikleri vurgulayın

Sadece sağladığınız ürün ve hizmeti düşünmeyin, aynı zamanda hepsini nasıl yaptığınızı da düşünün. İş gücünüzde çeşitliliği nasıl teşvik ettiğinize, ürünlerinizi yerel ekonomiden nasıl kaynakladığınıza veya ne kadar çevre dostu olduğunuzu vurgulamaya odaklanın. Şirket kültürünüzün neyle ilgili olduğunu ve sizi benzersiz kılan şeyleri vurgulayın; daha sonra medya kuruluşlarıyla veya ulusal basınla paylaşın.

38. Müşterilerinizden biri için harika bir şey yapın

Müşterilerinizi hikaye parçanız olarak kullanın. En ilham verici müşterilerinizi arayın ve onların çevresinde nasıl bir PR kampanyası oluşturabileceğinizi düşünün. Belki uzun zamandır devam eden bir dilek ya da onların hayallerini onlar için gerçekleştirebilirsiniz. Hiçbir şey değerli müşterilerine geri dönen bir işletme gibi satılmaz.

39. Basın Bülteni Hizmetini Deneyin

Basın bülteni hizmetleri, şirketiniz için daha geniş bir medyaya ulaşma fırsatı sağlar. Ücretsiz olarak gelirler veya onlardan almak isteyebileceğiniz hizmetlere bağlı olarak fiyatlandırılırlar. Halkla ilişkiler konusunda sağlam bir vizyona sahip olduğunuzdan emin olun, böylece sundukları hizmetlerle eşleştirebilirsiniz.

40. Müşterilerinize doğal ulaşmak PR’ın asıl amacıdır

PR’nin anahtarı, düzenli iletişimi sürdürmektir. Müşterilerinizin bir iletişim listesini oluşturun ve duyurular, özel etkinlikler ya da sadece tatil tebriklerini göndermek için onlara ulaşın. Listeye eklemeden önce izinlerini aldığınızdan emin olun. Mümkünse, yalnızca ihtiyaç duydukları iletileri almalarını sağlamak için halkınız hakkında bildiklerinizi kullanın. Ayrıcalıklarınızı gelen kutularını doldurarak aşırı kullanmayın, aksi takdirde abonelikten çıkabilirler.

41. ‘Nasıl yapılır’ ipuçları oluşturma

Herkesin hayat hacklerini ve uzman tavsiyelerini sevdiğini kabul edelim. Bu nedenle, kendinize dikkat çekmek için bilginizi paylaşmaya başlayın ve ne yaptığınızı bildiğinizi ve güvenilebileceğinizi gösterin. İnsanların kolayca anlayabilecekleri ve ortalama Joe için faydalı olabilecek ipuçları yazın. Gazeteler ve hatta TV ve radyo şovları için röportajlara hazır olun.

42. Kendinizi Wikipedia’ya alın

Günümüzde giderek daha fazla insan araştırma yapmak için çevrimiçi oluyor. Çok yaygın kullanılan bir site Wikipedia. Bir şey hakkında bir şeyler bilen insanlar Wikipedia için bir makale yazabilir. Bu yüzden neden kendi Wikipedia girişiniz yok? Kendiniz hakkında dürüst olmayı ve web sitenize bağlamayı unutmayın.

43. LinkedIn’e katılın

LinkedIn, işletmeler için bir sosyal ağ sitesidir. Bu, işletmelerle iletişim kurmanıza ve işletme profilinizi yükseltmenize olanak tanır. Ancak, siteye katkıda bulunmak için zaman harcamanız gerekecektir. Özellikle, site aracılığıyla sizinle iletişim kuran kişilere yardımcı olmaya hazır olun; bu, ürünlerinizi satmakla değil itibarınızı arttırmakla ilgilidir.

44. Müşteri yorumları PR için önemlidir

En iyi PR türü diğerlerinden gelendir. Çalışanlarınızın, müşterilerinizin ve tedarikçilerinizin sizin hakkınızda söyledikleri çok güvenilirdir. İnsanlara her zaman kendi adlarına bir referans yayınlamanın uygun olup olmadığını sorun. Mutlu müşterilerin markanız hakkındaki heyecanlarını dile getirmelerine izin verdiğinizde güçlüdür. Mümkünse video referanslarına bakın. Tam uzunluktaki müşteri vaka çalışmalarını öne çıkarın. Başarılı bir işletme olarak konumunuzu geliştirmek için referansları kullanın.

45. Web siteniz olmalı

Web siteleri, bir şirketin tanıtımının temel taşı haline geliyor. Henüz bir web siteniz yoksa şimdi bir tane edinin. Web siteleri, müşterilerinize ve potansiyel müşterilerinize, PC’lerinde veya ellerinin avuçlarında işletmeniz hakkında tek elden bilgi alma olanağı tanır. Ayrıca, erişiminizi artırmak için videolar ve sosyal medya tanıtıcılarınız da ekleyebilirsiniz.

46. ​​Özel Teklifler

Basın bültenlerinizi tüm medya kuruluşlarına patlatmak yerine, özel hikayenizi her seferinde hedeflenen bir çıkışa sunun. Bu, medya ile bağları artırmaya ve onlara reddedemeyecekleri bir fırsat sunmaya yardımcı olacaktır. Endüstrinizdeki gazetecileri araştırmanız ve onları her benzersiz ve özel hikaye için neden seçtiğinize dair konuşmanız gerekir.

47. Sosyal ve kurumsal sorumluluğu unutmayın

Topluluğunuzu etkilemek için yaptığınız çalışmaları ekleyin. Bu, fırsatı şirketinizin ve markanızın kamuoyu algısını doğrudan etkilemek için kullanmanıza yardımcı olacaktır. Bu nedenle, çevre çalışmalarınızı, etik iş uygulamalarınızı veya hayırseverliğini sergilemeye başlayın.

48. Ticari etkinliklerin bir parçası olun

Markanızın gösterimini sergilemek ve artırmak için iş işlevlerine ev sahipliği yapın, sponsor olun veya katılın Bu tür etkinlikler potansiyel tedarikçilere, ortak çalışanlara ve hatta müşterilere ulaşmanıza yardımcı olacaktır.

49. YouTube’a katılın

YouTube gezegenimizdeki en popüler ortamlar arasında. Topluluk kurallarına uyulması koşuluyla, insanların videoda istedikleri hemen hemen her şeyi yayınlamalarına olanak tanır. Kişisel tutarak gizli ticari fişlerden kaçınmaya çalışın ve bir hikaye anlatmayı unutmayın.

50. Kampanya başlatma veya onaylama

Bir kampanya başlatarak veya tanıtarak insanlara geride toplanma nedenini verirsiniz. Sadece değerli bir davaya yardım etmekle kalmaz, aynı zamanda belirli bir dava etrafında bir topluluk duygusu yaratırsınız. Eğlenceli ve yaratıcı bir unsur da eklediğinizden emin olun – Buz kovası görevini düşünün.

51. Etkileyiciler edinin

Etkileyen kişi markanızla etkileşime girmek ve markanızı tanıtmaktan sorumlu bir kişidir. Bu, etkileyicinin medya katkıları karşılığında bir şey aldığı durumlarda ödeme yapılmasını gerektirebilir. Etkileyenler, üç Instagram resmi yayınlamayı ve şirketinizin bir blog incelemesini yazmayı kabul edebilir. Etkileyicilerle, odaklanmalarını istediğiniz yönü belirleyebilir, markalı hashtag’ler ve diğer fişler sağlayabilirsiniz. Instagram mavi tik için ajans PR ile iletişime geçebilirsiniz. Onaylı hesaplar

52. Etkinliklerinizi Eğlenceli Hale Getirin

Etkinliklerinizin başarılı olması için onları eğlenceli ve akılda kalıcı hale getirin. Anahtar, büyük miktarda nakit harcamak değil, yaratıcı ve özgün olmaktır. Etkinliklerinizi eğlenceli ve kolay hale getirmek için palyaçolar, komedyenler ve eğlence ekipleri kiralayın.

53. Tam olarak Hazır Olmadan PR Çalışması Yapmayın

Ürününüz veya hizmetiniz hazır olmadan adınızı ve itibarınızı belirtmek olumsuz yorumlar getirebilir. Öncelikle, herkese açık hale getirmeden önce ürün veya hizmetinizden en iyi şekilde yararlanmaya odaklanın. İyi bir ürünün inceleme sonrasında daha iyi baskı alma olasılığı daha yüksektir.

54. Her zaman Kendinizi Güncelleyin

Tembel olmayın ve toplu bir basın bülteni gönderin. Medya kuruluşunu ve mümkünse satış konuşmanızı yapacak gazeteciyi belirleyin. Özelleştirilmiş bir adım, organize olduğunuzu ve ne hakkında konuştuğunuzu bildiğinizi gösterir. E-postanızı her zaman ilgili muhabir / editöre yönlendirin.

55. Yıllık PR Takvimi Yaratın

Halkla ilişkiler çabalarınızı daima önceden planlayın. Çoğu medya günlük, haftalık veya aylık olarak üretilir, bu nedenle kapsamı sağlamak için önceden düşünün. Her sezon, tatil, iş takvimi duyurusu ve diğer etkinliklerden önce iyi zamanlanmış basın duyuruları ile bir PR planı oluşturun.

56. Web sitenize bir medya ekleyin veya sayfa basın

Web sitenizde iyi organize edilmiş bir medyaya veya basın sayfasına sahip olmanız, organize olma imajını yansıtacaktır. Buna ek olarak, basın sorguları, basın bültenleri, bios, şirket bilgileri ve geçmişi ve arşiv materyali – medyanın kullanmak istediği kaynaklar için siteye gidilecek bir yer sağlayın .

57. Podcast’lerde misafir konuşmacı olun

Küçük işletme sahipleri Amerikan yaratıcılığının kalbidir. Sektörünüzle, işinizle, mevcut işlerinizle ve diğerleriyle ilgili bilgiler sağlamak için konumunuzu kullanın. Podcast’ler oldukça popülerdir ve milyonlarca dinleyiciye sahiptir. Bunları varlığınızı yükseltmek için kullanabilirsiniz.

58. Ret için hazırlıklı olun

Halkla ilişkiler çalışmalarınıza çok fazla çaba harcamanız, basının hikayenizi otomatik olarak alacağı anlamına gelmez. Medyanın dikkatini çekmeye çalışırken, onlardan daha iyi bildiğinizi düşünmek kolaydır. Ürününüze veya hizmetinize bu kadar yatırım yapmış olabilirsiniz ve pazardaki öneminden o kadar ikna olmuş olabilirsiniz ki, insanlar bunun hakkında yazmak isteyecektir.

İlk denemede hedefleri kaçırmak her zaman iyidir. Önemli olan hatalarınızdan öğrenmek ve hedeflerinize ulaşmak için çalışmaktır. İtirazınızı ve satış konuşmanızı geliştirmeye çalışın. Medyayı devreye sokmak çok fazla telefon pinponu, e-posta ve mikser gerektirebilir. Her zaman denemeye devam et.

59. Her zaman profilinizi oluşturun

Amacınız mümkün olduğunca çok kişiyle bağlantı kurmaktır. Herkesle değil, içine girmek istediğiniz yayınların bölümüne bakan insanlarla bağlantı kurmalısınız. Sektörünüz ve toplumunuz hakkında bilgi sahibi olan iyi bir iletişim kişisi olmayı hedefleyin.

60. Hızı ve alaka düzeyinin her şey olduğunu unutmayın

Bu sürekli bağlantılı dünyada, haberler hızla ilerler; eğer göz kırparsanız kaçırmış olabilirsiniz. Ajans PR gibi şirketlerle yapacağınız PR çalışmalarında, hız sadece haberleri kapıdan çıkarmakla ilgili değildir. Aslında bir şirketin müşterilerine ve iş ortaklarına ilgili ve zamanında bilgi yayma biçimine yansır.

61. İzlemeyi PR çalışmanıza ekleyin

Ne olduğunu ve kimin hakkında konuştuğunu bilmiyorsanız, kötü bir duruma etkili bir şekilde yanıt veremezsiniz. Genel halkla nasıl ücretlendirildiğinizi görmek için her zaman işletmenizle ilgili tüm raporları ve yorumları izlediğinizden emin olun. Kapsamın veya yorumların etkisini analiz edebileceğinizden emin olun, böylece olumlu veya başka şekilde uygun derecede yanıt verebilirsiniz.

62. Harekete Geçmeden Önce Sorunu Anlayın

Hemen yanıt vermek için muazzam bir baskı olabilir, tüm gerçekleri anlamadan önce bir açıklama yapmak asla iyi bir fikir değildir. Ne olduğunu ve hangi bilgilerin yayınlandığını tam olarak anlayabilmeniz için ilgili çalışanlara veya diğer paydaşlara danışın.

63. Gerçekten Önemli Olanlara Odaklanın

PR hizmetinde bir krize her ayrıntıyı paylaşarak yanıt vermeye cazip gelebilirsiniz, ancak itibar yönetiminin söylemek istediklerinizi değil, halkın bilmesi gerekenleri paylaşmakla ilgili olduğunu unutmayın. Yanıtınızı anlamaları için yeterli bilgi sağladığından memnun olun. Sorundan gerçekten etkilenen kişilere iyi düzeyde ayrıntı vermeye odaklanın.

64. Kısa vadeye değil, uzun vadeye odaklanın

İşletmeler, ömür boyu müşterilerin değerlerinin ve müşteri ilişkileri yönetiminin her zamankinden daha bilinçlidir. Buradaki anahtar, müşterilerinizi uzun vadede memnun etmenin acil satıştan veya kardan daha önemli olduğunu tanımaktır.

Aynı şekilde, basına müşteri gibi davranın. Bugünkü hikayeyi uzun vadeli ilişkinin üzerine koymayın. Eğer medya hayır diyorsa ve onları başka türlü ikna etmeye çalıştıysanız, bırakmanız tavsiye edilir. İlişkiyi koruyun, böylece bir sonraki adımınızla görüştüğünüzde ilgili medya dostça ve alıcı olmaya devam edecektir.

65. Etik davranış

PR çalışmaları veya başka herhangi bir iş için etik kurallarınızı asla ihlal etmeyin. Özellikle medya, etik olmayan davranışları tespit etmek için diğer insanlardan daha iyi durumdadır. Medyada rüşvet teklif etmek gibi hızlı bir şey çekmeye çalışırsanız, olasılıkla onu tespit edecek ve korkunç bir şekilde geri tepecektir. İyi iş ahlakı itibarınızı korur ve varlıklarınızı geliştirir. Size güvenen insanların sizinle iş yapma olasılığı daha yüksektir. PR çalışmanızın amaca ulaşması için olmazsa olmazdır etik davranışlar.

66. PR çalışması için Plan, Plan ve yine Plan

Her sosyal yardım için bir planınız olduğundan emin olun. Plan sadece bir başlangıç ​​ancak başarınız için gereken karmaşıklıkları aşmanıza yardımcı olacak. Planınızın, kilit çıktıların ne olduğunu ve başarıyı nasıl ölçtüğünü açıkça tanımladığından emin olun.

67. Her Zaman Dürüstlüğünüzü Koruyun

PR çalışmasında çok önemlidir. Dürüstlük, tanıtımınızı sağlamak için yerinde olması gereken çimentodur. Dürüstlük, kendinizi tehlikeye atmamak ve elinizden geldiğince yüksek yola çıkmak anlamına gelir. Rekabetinizle rekabetin sizi yüksek yola çıkmanıza engel olmasına izin vermeyin. En popüler karar olmayabileceğini bilseniz bile doğru karara bağlı kalın.

68. Kendi basın servisinizi oluşturun

İster bir basın toplantısı, ister bir röportaj veya bir etkinlik olsun, her zaman bir basın kiti hazır bulundurun. Basın kitinizde şirketinizin geçmişi, marka öyküsü, bilgi sayfası, bios, yüksek çözünürlüklü görüntüler ve medya iletişim bilgileri bulunmalıdır. Bu, bazı şeyleri düşündüğünüzü ve herhangi bir olasılık için hazırlandığınızı gösterecektir. Basın kitiniz medyanın ilgisini çekecek ve şirketinizi daha iyi anlayabilecek kadar etkili olmalıdır.

69. PR çalışmasında tanındık simalar da olsun

PR ajansları ile yapacağınız PR çalışması çabalarınız zaten hedef müşterinizi etkileyen kişilere odaklanmalıdır. Çok fazla nüfuz sahibi olan insanları arayın ve bu ilişkiyi kurun. Mesajınızı ve takipçilerinin sizinle nasıl ilişki kurabileceğini anlamalarına yardımcı olun.

Başarılı bir ilişki, şirketiniz ve müşterileri arasında güven oluşturulmasına yardımcı olacaktır. Doğru medya kuruluşlarıyla olumlu ilişkiler kurmak, güven geliştirmek için çok önemlidir. İlişki zaten orada değilse, kaç yer size sahip olursa olsun doğru kitleye ulaşamazsınız.

70. Ajanslara basın bültenleri

Basın bültenleri güvenilirlik ve tanıtım elde etmenin kolay bir yoludur. İş dergilerinde, gazetelerde, radyo şovlarında ve televizyon sabah programlarında yer almanıza yardımcı olması için basın bültenlerinizi medya kuruluşlarına gönderin. Bunu yapamıyorsanız Ajans PR sizin için tüm bu hizmetleri PR çalışması içinde bulunuruyor.

71. Bütçe Buna Göre

PR hizmetleri için sunulan kaynaklar bazen pahalı olabilir. Bütçeniz ne olursa olsun, bütçenizin tüm önceliklerinizi kapsadığından emin olun. Bütçede fazladan kaldıysanız, bu da tamam. Son dakika sürümlerini ve reklamları tanıtmak için ne zaman kullanmanız gerekebileceğini asla bilemezsiniz.

72. Kapsamınızı paylaşın

Medyada iyi yer almak iyidir. Reklamın iyisi kötüsü olmaz gibi bir klişe olsa da siz PR çalışmasında olumlu tanınmaya odaklanın. Müşterilerinizin ve potansiyel müşterilerinizin de kapsama alanı hakkında bilgi sahibi olduğundan emin olun. Medya kapsama alanınızı paylaşarak, işletmenizin gündemde olduğunu ve güvenilir olduğunu bildirirsiniz.

73. PR için asparagas içerikler çok tehlikelidir

Müşterilere, gazetecilere veya blogculara yalan söylemeyin. Şirketiniz hakkında yalan söylemek işinizi ve itibarınızı yok etmenin en hızlı ve en hızlı yoludur. PR çalışması çabalarınız, tüm paydaşlarla güven ve güvenilirlik oluşturmak için hayati önem taşıyan hakikat ve hesap verebilirlik ilkelerini desteklemelidir.

Söylediklerin ne olursa olsun, gerçeğin ortaya çıkacağı varsayımıyla çalışmalısın. Yani, kumar oynamayın ve itibarınızı sahtekârlıkla yok etmeyin.

74. Krize Müdahale Planlayın

Bir kriz meydana geldiğinde bir kriz iletişim ekibinizin olmasını sağlar. Kriz ekibiniz bir kriz yanıtı planlamak ve yürütülmesini sağlamakla görevlendirilecektir. Ayrıca, durumu ele almak, yanıtları belirlemek ve medyayı izlemek için stratejiler geliştirebilirler.

75. Bir Krizdeki Kuralları Hatırlamak

Bu basit kurallara uyun. Her zaman doğruyu söyle; hazır ol; önemsediğini göster; hızlı kararlar vermek; ve hızlı ayarlamalar yapın. Ve asla, asla, ‘Yorum yok’ demeyin. Bir krizde her zaman özen ve şefkat gösterin.

Sosyal Medya Ajansı Ne İş Yapar?
Sosyal Medya Ajansı Ne İş Yapar?

Başarılı PR Çalışması Örnekleri

76. Bir PR Firması Kullanmayı Seçme

PR çalışması sosyal yardımlarınızı şirket içinde kaldıramayacağınızdan emin değilseniz, daima bir PR firması kiralama seçeneğiniz vardır. Bir PR firması, PR ajansları ile başlattığınızı çabalarınızı ayarlamanıza yardımcı olabilir, size erişim açısından analitik sunabilir ve bağlantılarını medyaya maruz kalmanızdan yararlanmak için kullanabilir.

77. PR çalışmalarınız için harika şablonlar arayın

PR çabalarını planlama, yürütme ve yürütme çok zor olabilir. İnternet erişiminiz varsa, indirebileceğiniz ücretsiz bir şablon ve planlayıcı hazinesine dokunabilirsiniz. Uygulama bazlı PR çalışmalarında bu maddeyi uygulamanızı tavsiye ederiz.

78. Kendi blogunuzu oluşturun

Bir blog, hikayenizi göreli olarak anlatmanın harika bir yolu olabilir. Kendi blogunuzun olmasının bir başka nedeni de blog yazarlarının sizi bloglarına eklemelerini kolaylaştırmasıdır. Ne yaptığınızı, söylediklerinizi ve başkalarının sizin hakkınızda neler söylediğini görmelerine izin verecektir.

79. PR (Public Relations) çalışmalarınızı diğer iletişim araçlarınızla entegre edin

PR (Public Relations) ve iletişim çabalarınızı parçalama zahmetine kapılmayın. Etkili bir sosyal yardım arıyorsanız, mesajlaşmada tutarlılık ve sosyal yardımınız için bir amaç birliği getirin. işletmenizle ilgili medya kupürleri sosyal platformlarınıza, bülteninize ve kullandığınız diğer medyalara gönderilmelidir. Ayrıca tüm iletişimlerinizi yürüten özel bir bireye sahipseniz önemli ölçüde yardımcı olacaktır.

80. Markanıza odaklanın

Bir ünlünün onayının bazı büyük getirileri vardır. Bir yetenek gözlemcisi olun, markanızı seçerken uzun vadeye bakın ve bir sözleşmeniz olduğundan emin olun. Markanız başka cazip teklifler alırsa takılmayabilir. Marka çalışmasında PR hedeflerinden yararlanabilmek için geniş kapsamlı bir etkinlik programı tasarlayın. Her şeyden önce tüm fotoğrafların ve onayların haklarını saklayın.

81. Ücretsiz Ürünler Sunun

Bedava kampanyalar yapmak iyi bir PR çalışmasının olmazsa olmazıdır. Etkinliklerinizde ücretsiz tişörtlerin, kapakların, flash sürücülerin ve hatta hediye sepetinizin bulunduğundan emin olun. En sadık müşterilerinize onlara güzel bir şey vererek teşekkür edin, personeli freebies ile ödüllendirin veya şirket takvimlerini dağıtın. Bunlar markanızı geliştirmenize ve topluluğunuzdaki görünürlüğünüzü artırmanıza yardımcı olacaktır. Yaz için markalı bir önlük veya havalı bir tişört sizi uzun sürebilir.

82. Medyayı ‘hayatta bir gün’ yazmaya davet edin

İnsan ilgi hikayeleri, özellikle küçük topluluklar açısından satılmaktadır. İşiniz ne yaparsa yapsın, medya ‘perdenin arkasında’ görünmeye istekli olacak. ‘Hayatta bir gün’ özelliği, güven oluşturmanın ve şeffaflığı göstermenin harika bir yoludur.

83. PR olarak basınla entegre olun

Başlatmak istediğiniz bir ürününüz varsa, ilgilenecek olan muhabir türlerini düşünün. Üzerinde iyi yorumlar almak ve müşterileriniz arasında bir ihtiyaç yaratmak için medyaya önceden bir örnek gönderin. İyi bir ürün incelemesi her zaman bir reklam motorunu yener.

84. Rekor kırmak veya çarpıcı bir dönüm noktasına ulaşmak

PR çalışmanızda işletmenizle alakalı bir kayıt seçin ve ardından onu kırmaya çalışın. Bu, eyaletteki en büyük pizzanın veya etkinliklerinize en fazla katılım sayısının sponsoru olabilir. Topluluğunuzdaki medyayı ve kişilikleri de fantezinin bir parçası olmaya davet edin.

85. Maskotu kucaklayın

Olumlu bir mutlu yüzün müşterileri kapınıza getirebileceği müşteri odaklı bir dünyada maskot oluşturmak hem basit hem de eğlenceli. Dostça bir yüze sahip olmak çoğu zaman insanların çıkarlarını harekete geçirmenin en iyi yoludur. Spor takımları, McDonald’s, Dairy kraliçesi, işlerini tanınabilir bir karakterle kişiselleştirmek için maskotları kullanır. Maskotunuzu seçerken, şirketinizin ruhunu sembolize ettiğinden, olumlu etki geliştirdiğinden ve ilgi çekici olduğundan emin olun.

86. Oyuna ayak uydurun

Sektörünüzdeki her şeyi okuyun, araştırın ve haberdar olun. Sizden içgörü kazanmak isteyen medya için kendinizi kaynak kişi olarak daha iyi konumlandırmak için. Endüstriniz hakkında bilginiz varsa, hikayeler geliştirmek için yorum yapmanız son derece istenecektir.

87. Sözcü atayın

PR çalışması bir ekip çalışması olmasına rağmen, işletmenizle ilgili tüm soruları yanıtlamak için bir kişiye ihtiyacınız vardır. Basına konuşma işi atanan bir kişi olduğundan ve bir yazarın arama yapması durumunda tamamen mesajlaştığından emin olun. Medyayla ilgili tüm yayınlar için kişinin açıkça kişi olarak belirtilmesi önemlidir. İletişim bilgilerini tüm sürümlere eklemeyi unutmayın. PR çalışmanızda hedefte olacak kişi özenle seçilmelidir.

88. Göstermeyi ve anlatmayı deneyin

Potansiyel müşterileri, işletmenizi sergileyebileceğiniz yerleri ziyaret etmeye davet edin. Neden medya ve genel halka ürün tanıtımını görme ve aynı zamanda biraz vızıltı oluşturma fırsatı sunmuyoruz.

89. Bir Muhabire Yardım Edin

Reaktif satış konuşması, sektörünüz içinde veya çevresinde çalışan bir gazetecinin önüne geçmek için iyi bir yoldur. Bunlar, işletmenizi güncel bir hikayeye sığdırmak için müthiş bir yol olabilir. Tek yapmanız gereken, soruna, konuyu ele almak için neden en nitelikli olacağınıza dair bir adımla yanıt vermektir.

90. Müşterileriniz aynı zamanda Marka Elçileri

Müşterilerinizi marka elçileri olarak kullanabilirsiniz. Ürünlerinizi ve hizmetlerinizi kullanıyor olmaları, onları onaylar için ideal kılar. Bir müşterinin bakış açısından ürün veya hizmetiniz için benzersiz özelliklerden geçmelerine yardımcı olarak potansiyel müşterilerle etkileşim kurabilirler. Söz konusu mutlu müşterileri sözcünüz olarak kullanın.

Google Reklam Ajansı Ne Yapar?

91. SMART’ı hatırlayın

  • Halkla İlişkiler – PR hedeflerinizi yayınlamadan önce ölçerken SMART kısaltmasını kullanın.
  • Özel- Hedeflerinizi belirleyin ve başkalarına iletin.
  • Ölçülebilir – Hedefe doğru ilerlemenizi görmek için analizleri veya diğer programları kullanın.
  • Actionable- Hedefinizi gerçekçi zaman çizelgeleriyle daha küçük hedeflere ayırın.
  • Gerçekçi- Sizin ve ekibinizin belirli bir sürede makul bir şekilde neler yapabileceğini belirleyin.
  • Zamana Dayalı- Genel hedefiniz için bir bitiş tarihi ve hedefinizin farklı aşamaları için daha kısa süreler belirleyin.

92. Etkinliklere sponsor olarak desteğinizi gösterin

Bir hayır kurumu, kent fuarı veya spor etkinlikleri gibi önemli bir etkinliğe sponsor olmak büyük bir tanıtım değeri taşır. Ürününüzle oldukça doğrudan bağlantı kuran bir etkinlik bulun ve destekleyin. Sponsorluk her zaman popüler bir PR aracıdır, çünkü ağızdan ağıza yayılmasını sağlar ve şirket hakkında iyi bir izlenim yaratır.

93. Tanıtım Reklamı Oluşturma

Tüm PR ajansları, doğası gereği bir tanıtım ve reklam ajansı gibi görülür. Bir PR ajansının amacı, insanların günlerce senin hakkında konuşmasını sağlamak için ağızdan ağıza sözcük üretmektir. En iyi PR çalışması, ürünle ilgili olan ve göz alıcı ve yaratıcı olanlardır.

Tanıtım gösterileri zor olabilir. Çalıştığınız PR ajansının yasal olduğundan, ilgili kişilerin görüntülerine uyduğundan ve halkı rahatsız etmekten kaçının.

94. Kişisel Yap

Anlaştığınız kişiye kişisel bir dokunuş uygulayın. Müşterilerinize ücretsiz bir karikatür resmi sağlayın, üzerlerine isimleriyle hediye verin. Hiçbir şey kişisel hizmet ve özenten başka bir şey satmaz.

95. Sanatın savunucusu olun

Yerel grubunuzu veya topluluğunuzdaki sanatçıları destekleyin. İşlerini iş yerinizde sergilemelerine izin vererek onları destekleyin. Sadece işinizin estetiğini arttırmakla kalmaz, aynı zamanda topluluk ruhunu da gösterir.

96. Mevcut fikirleri kullanma

Bazen içeriğiniz açısından yeni bir şey oluşturmanız gerekmez. Halihazırda yaptığınız ve omzunda kullanabileceğiniz tanıdık veya popüler bir şey arasında bir paralel çizin . Kalabalığa çekmek için dudak senkronizasyonu, güzellik yarışmaları veya aşçılık gibi yarışmalar düzenleyin.

97. Risk alma şansı yok

Girişimcilik tamamen risk almakla ilgilidir. Terfi almak istiyorsanız riskler önemlidir. Aklı başında hiç kimse risk almayanları desteklemiyor. Sadece hayatta kalmak, çok daha az başarılı olmak için, gelgitin önünden nasıl çıkacağınızı ve riskli kararlar vermeyi öğrenmelisiniz. Çok uzun süre beklerseniz, başkası sizin için yapar. En büyük riskiniz risk almamaktır.

98. Harika İlk İzlenimler Yaratın

PR çalışmalarında iyi bir ilk izlenim yaratmak için asla ikinci bir şansınız olmaz. Her gün ilk izlenimler yaparsınız ve brifinglerde, röportajlarda, telefon görüşmelerinde, toplantılarda ve diğer günlük karşılaşmalarda oluşturduğunuz gösterimlerde başarılı olur veya başarısız olursunuz.

99. Fikirlerinizi Nasıl Satacağınızı Bilin

Fikirlerinizi başkalarına ikna etmenin güçlü sanatı büyüktür ve bu nedenle uygulanması gereken tanıtım süreci için kritik öneme sahiptir. Ne kadar çok fikir satarsanız, sizi kuruluşa katkıda bulunan kişi olarak o kadar çok düşünür. Her zaman faydaları vurgulayın, muhaliflerin bakış açısından görmeye çalışın ve pozisyonlarınızı haklı çıkarın.

100. Kibirinizi Kendinize Saklayın

Telefondaki veya yüz yüze herhangi biriyle konuşmaya başladığınız andan itibaren, kibirli ses çıkarmadan güveni yansıtmanız önemlidir. Kibir insanları kapatır. Nefsinin sana ulaşmasına izin verme ve terfi etme şansını sakat bırakma.

101. Her Zaman Olumlu Olun

Mesajlarınızın tamamen korku ve tedirginlik verici olmasından kaçının. Mesajlaşmanız, rahatsız edici değil eyleme ilham vermelidir. Bir eylem çağrısı, stres özellikleri ve benzersiz farklılığınızı içeren mesajlaşma için çalışın. Böyle yapılan PR çalışmalarının amaca ulaşmanızda size fazlasıyla katkısı olacağını söyleyebiliriz. Türkiye’de PR ajansları içinde rahatlıkla çalışabileceğiniz Ajans PR‘ın hizmetleri ile ilgili daha fazla bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz. 0850 304 17 28 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.