İyi bir PR uzmanında olması gereken vasıflar nelerdir?

PR hizmeti herkesin yapabileceği bir hizmet değildir. Alanında otoriter bir halkla ilişkiler uzmanında bulunması gereken özellikler nelerdir? PR uzmanı ne iş yapar sorusundan ziyade PR uzmanının özellikleri de irdelenmelidir. PR danışmanı alanında deneyimli ve tecrübeli olmanın dışında çalışmalar için de donanımlı olmalıdır. Ülkemizde henüz Halkla İlişkiler eğitimi ile PR çalışmasının entegrasyonu tam olarak anlaşılamamıştır. PR çalışması için seçilen uzmanın bu konuda donanımlı olması PR hizmeti sonuçlarının pozitif olması açısından çok çok önemlidir.

Firmaların olumlu kimlik algısı oluşturmaları piyasada kalabilmeleri ve müşteri devamlılığının sağlanması için hayati önem taşır. Halkla ilişkiler uzmanı ya da PR uzmanı olarak ifade edilen kişinin mesleğinin gerekliliklerini yerine getiriyor olmasının yanında öngörülerinin de önemi büyüktür. İyi bir PR uzmanı profesyonel bir PR hizmeti için hangi yetkinliklere sahip olmalı? Bu konuyu sizler için araştırdık. Kurumsal PR hizmeti için seçilen kişilerde öncelikle stratejik düşünce yapısına sahip olunması şartına bakılmalı. Bunun dışında hangi konularda PR uzmanının yetkinliği değerlendirilmeli sorusunun yanıtına birlikte göz atalım.

İyi bir PR uzmanında olması gereken vasıflar nelerdir?

Stratejik düşünce

PR çalışmasına başlanmadan önce stratejik planların göz önüne alınması ve doğru stratejilerle PR hizmetinin verilmesi önemlidir. Stratejisi olmayan bir PR çalışmasından elde edilecek başarı da yeteri olmayacağı gibi uzun vadede markaya olumsuz yansımaları da olacaktır. Bu yüzden PR uzmanının çalışmaya başlamadan önce yaratıcı bir perspektifle ileriye dönük bir strateji geliştirmesi gerekir.

Esneklik

PR uzmanı her konuda esnek bir yapıda olmalı. Yapılan yanlışlardan hemen dönerek doğru yola kanalize olabilmeli. Elastik bir düşünce PR uzmanının en önemli niteliklerinden biridir. Eğer çalışmanın başında olumsuz bir sonuçla karşılaştığında yeni stratejilere geçişte zorluk yaşıyorsa çalışmanın ilerlemesi daha da zorlaşacaktır.

Araştırmacı ve analiz yeteneği

Kurumsal yapıdaki şirketlerin ve markaların en dikkat ettiği niteliklerden biri de PR uzmanının konuyla ilgili araştırma yapabilmesi ve ardından analiz edebilecek bir yetkinliği gösterebilmesidir.

Büyük fotoğrafı görme

Son yıllarda çok kullanılan bu deyim aslında PR uzmanları için olmazsa olmazdır. Bir firma için daha önce yapılmış çalışmalar, rakiplerin çalışmaları ve aldıkları sonuçlarla olması gerekenler arasında bütüncül bir bakış açısıyla tüm konulara yukarıdan bakabilme PR uzmanının güzel bir PR hizmeti vermesi için çok önemlidir.

Yaratıcı düşünce

PR uzmanı yeniliklere açık ve yaratıcı bir düşünceye sahip olmalı. Rakiplerinin gittiği yoldan gitmek yerine, yeni ve yaratıcı fikirleri uygulayabilmelidir. Creative Thinking (Yaratıcı Düşünme) PR uzmanında olması gereken belki de en önemli özelliktir.

Girişkenlik

Kurumsal PR danışmanları girişken ve etkili iletişim becerilerine sahip kişilerdir. Hem yapılan hizmet ile ilgili sunum hem de hayata geçirilecek çalışmalarda girişken olması, PR uzmanının çalışmalarda başarılı olması için önemli kazanımlardır.

Sabırlı ve vakur olma

Uzman olarak nitelenebilecek PR danışmanlarının çalışma öncesinde ve sonrasında sabırlı olmaları, çalışma sırasında da organizasyondaki aksaklıklardan kaynaklı motive edici özelliği ile vakur bir duruşa sahip olması gerekir.

Zamanı etkili kullanma

PR uzmanı aceleci değildir. Bugünün işini yarına da bırakmaz. Çünkü kendisine verilen zamanı iyi kullanım zamanı iyi kullanma potansiyelini ortaya koymalıdır.

pr-çalışması-pr-uzmanı-özellikleri-NELER

Empatik düşünce

Kurumsal PR danışmanları empatik becerilere sahip olmalı. Kendilerini hem marka sahibinin hem de birlikte çalıştıkları ekip arkadaşlarının yerine koyarak düşünmeli. Bunun yanında hedef kitle ile de empati kurabilmesi onun, çalışmalardan başarı ile çıkabilmesi için önemli görülmektedir.

Detaylara odaklanma

Her uzman gibi PR uzmanı da detayları görebilmelidir. Bunun için de sadece bir beceriye değil, PR çalışmaları ile ilgili bilgi birikimine de sahip olmaları gerekir. Eğitimsiz PR çalışanlarının bu mesleği para kazanmaya odaklı yapması hem verimliliği hem de devamlılığı olumsuz etkiler.

Güvenilirlik

Ölçme ve değerlendirmenin önemli kavramlarından biri olan güvenirlilik, PR uzmanları için de hayati değerdedir. Eğer bir PR uzmanı güven vermiyorsa, onunla çalışması gereken kişiler ya da markalar bu ihtiyaçlarını başka bir PR uzmanından ya da PR şirketinden yana kullanacaklardır. Günümüzde en önemli görülen niteliklerden biri olan güven duygusu çok zor kazanılmasına rağmen çok kısa sürede ve bir anda kaybedilebilmektedir.  

Disiplineler arası çalışabilme

PR uzmanları sadece bir konuda yetkin olmamalı. Farklı disiplinler üzerine de bilgi sahibi olmalılar. Örneğin özel bir hastane için yapılan PR çalışmasında sağlık için gerekli bilgiye sahip olması, bir teknoloji firması için icra edilecek olan PR hizmeti için de teknolojik bilgilere sahip olmaları gerekir.

Eleştirel düşünebilme

Yaratıcı düşünce kadar önemli bir beceridir eleştirel bakabilmek. Bazı firmalar ya da markalar eleştirel düşüncelere açık olmasa da PR uzmanı, yapılan yanlışları da görebilmesi açısından eleştirel düşünceye sahip olmalıdır. Hataları görmekle kalmamalı, bu hatalardan kurtulmak için de çözüm yolları sunmalıdır.